Herunder eksempler på arbejde udført af NC Byg

 

 
     
 
     
 
     
     
 
     
 
     

 
     


Bernstorefgade 23 -23A. Brandkarme og skorstene